YRITYSVASTUUN OSA-ALUE

TALOUDELLINEN VASTUU

Yrityksen taloudellinen vastuu sisältää esimerkiksi taloudellisen läpinäkyvyyden ja kestävän kilpailukyvyn sekä ESG-arvioinnit.

Mitä on taloudellinen vastuu?

Taloudellinen vastuullisuus on usein tasapainoilua lyhyen aikavälin voittojen ja pitkän aikavälin suunnitelmallisen kestävän liiketoiminnan välillä. Taloudellinen vastuu on perusta muille yritysvastuun osa-alueille, sillä ilman taloudellista kestävyyttä on erittäin vaikea saavuttaa ympäristöllisesti ja sosiaalisesti vastuullista toimintaa. Taloudelliseen vastuuseen liittyy erityisesti riskienhallinta, jotta voidaan arvioida yrityksen toiminnan riskien vaikutuksia yrityksen talouden kestävyyteen. Yleensä vastuullisempi liiketoiminta tuo paremman taloudellisen tuloksen.

Laajemmin ajateltuna taloudelliseen vastuuseen liittyy myös sidosryhmille aiheutuvat taloudelliset vaikutukset, eli esim. omistajille maksettavat osingot, henkilöstön palkat, kasvava osaaminen, maksetut verot, alihankkijoiden tulot, jne. Kannattava ja kilpailukykyinen yritys on merkittävä työnantaja, hyvä sijoituskohde, luotettava kumppani ja yrityskansalainen, joka pystyy vastaamaan sidosryhmiensä tarpeisiin ja tukemaan monella tapaa myös ympäröivää yhteiskuntaa.

keitä me olemme

TALOUDELLISEN VASTUUN ASIANTUNTIJAT

Yritysten taloudellisen vastuun asiantuntijat ovat usein saaneet kauppatieteiden tai liiketalouden koulutuksen. Heille tärkeää on kyky nähdä vastuullisuuden arvo yrityksen taloudessa, ja yritysvastuun merkitys laajemmin liiketalouden kannattavuudessa ja kilpailukyvyssä. Taloudellisen vastuun asiantuntijat toimivat usein auditointi- tai varmennustehtävissä, sekä esimerkiksi yritysten johtoryhmien vastuullisuustyöpajoissa kouluttajana.

YRITYKSEN

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Taloudellinen ja ekologinen tehokkuus ovat yhä useammin toisiaan tukevia tavoitteita. Kun prosesseja tai menetelmiä kehitetään tehokkaammiksi, säästyy samanaikaisesti sekä rahaa että ympäristöä. Taloudellisiin vaikutuksiin liittyviä aihepiirejä ovat:

  • ESG-arvioinnit
  • Kestävä taloudellinen kasvu
  • Eettiset toimintaperiaatteet – Code of Conduct
  • Vastuullinen hankinta
  • Korruption vastaisuus
  • Päästöjen kompensointi
  • Taloudellinen läpinäkyvyys
  • Vastuullinen sijoittaminen

ETSI TALOUDELLISEN VASTUUN ASIANTUNTIJAA

ETKÖ LÖYTÄNYT SOPIVAA ASIANTUNTIJAA?

Mikäli et löytänyt etsimääsi yritysvastuun asiantuntemusta sivutolta, ole yhteydessä niin etsitään yhdessä sopivaa asiantuntijaa.