YRITYSVASTUUN OSA-ALUE

JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ

Yritysvastuun johtaminen ja siitä viestiminen sisältää vastuullisuuden integroimisen yrityksen muuhun toimintaan, vastuullisuusraportoinnin sekä muita koko yritysvastuuseen liittyviä aihepiirejä kuten toimitusketjujen vastuullisuuden hallinnan.

MITÄ ON YRITYSVASTUUN JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ?

Yritysvastuun johtaminen on osa yrityksen jokapäiväistä työtä, ja siihen liittyy läheisesti yrityksen strategia, tavoitteet, arvot, vastuullisuusohjelmat ja eettiset toimintaperiaatteet. Lisäksi yritysvastuun johtaminen tarkoittaa usein sidosryhmäyhteistyötä, yritysvastuuvaatimusten ja -kehityksen seuraamista, ja parhaiden käytäntöjen jakamista sekä sisäisesti että ulkopuolisten sidosryhmien (ml. toimitusketju) kanssa. Oman suorituskyvyn seuraaminen on tärkeää, jotta voidaan kehittää yrityksen toimintaa yhä kestävämmäksi. Erilaiset standardit ja sertifioinnit voivat olla hyödyllisiä työkaluja vastuullisuuden integroimisessa muuhun yrityksen toimintaan.

Vastuullisuusasioista viestiminen selkeästi eri sidosryhmille on olennaista yritysvastuun kehittymisen kannalta. Vastuullisuustoimien esittely avoimesti sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille luo uskottavuutta ja luotettavuutta yrityksen toimintaa kohtaan. Vastuullisuusraportointi ja muut viestinnän keinot tulee olla huolellisesti suunniteltu, jotta ne palvelevat mahdollisimman hyvin niiden käyttäjiä. Lisäksi mm. digitalisoinnin kautta tulee uusia vastuullisuuteen liittyviä asioita, kuten tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyvät periaatteet.

Keitä me olemme

YRITYSVASTUUN JOHTAMISEN JA VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAT

Yritysvastuun johtamisen asiantuntijoilla on yleensä erityisen laaja-alainen osaaminen ja kokemus erilaisten yritysten johtamiskäytännöistä. Standardien ja sertifiointien parissa työskentelevilla asiantuntijoilla on usein lisäksi erikseen määritettyjä pätevyyksiä. Viestintäalan ammattilaiset ovat yhä useammin painottaneet koulutuksessaan ja työkokemuksessaan vastuullisuusasioita, ja tämä takaa hyvän lähtökohdan esimerkiksi yritysten vastuullisuusraporttiin liittyvään kehittämiseen.

JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ

VASTUULLISUUS OSANA YRITYKSEN TOIMINTAA

Maailmanlaajuiset standardit ja ohjeistot antavat yrityksille hyvän katsauksen erilaisista vaatimuksista, mitä liittyy yritysten vastuullisuusjohtamiseen tai -viestintään, esim.:

  • ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas
  • SA8000 -standardi
  • BSCI Business Social Compliance Initiative
  • YKn Global Compact
  • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
  • ISO 14001 -standardi
  • ISO 45001 -standardi
  • WWF Green Office
  • FSC Forest Stewardship Council
  • GRI -raportointi

 

ETSI YRITYSVASTUUN JOHTAMISEN JA VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAA

ETKÖ LÖYTÄNYT SOPIVAA ASIANTUNTIJAA?

Mikäli et löytänyt etsimääsi yritysvastuun asiantuntemusta sivutolta, ole yhteydessä niin etsitään yhdessä sopivaa asiantuntijaa.