Lähde, Pekka

Sweco Finland Oy

Yhteystiedot:

050 329 4346

https://sweco.fi

Vastuualueet:

Ympäristövastuu

Esittely:

Ympäristösuunnittelija (AMK) Pekka Lähteen erikoisalaa on ympäristövaikutusten arviointi. Hän on ollut mukana useissa YVA- ja ympäristölupamenettelyissä niin tuulivoimaan, biokaasun ja maatalouden alkutuotantoon kuin erilaisiin teollisuushankkeisiin liittyen. Hänellä on kokemusta myös muista ympäristöalan konsultointitehtävissä, kuten ravinteiden kierrätyksen yleissuunnitelman tekemisestä, biokaasulaitosten sijaintipaikkaselvityksistä ja BAT-selvityksistä. Hän on erikoistunut ilma- ja melupäästöjen matemaattiseen mallinnukseen.

Avainsanat:

Päästömallinnukset (ilma ja melu)