Arola, Outi

Mailand Communications Oy

PK-yritykset

Yhteystiedot:

+358405445784

http://www.mailand.fi/

Vastuualueet:

Johtaminen ja viestintä

Esittely:

Toimin viestintäkonsulttina ja sparraan eri aloja edustavia asiakasorganisaatioita vastuullisuusteemasta osana viestintästrategiaa. Taustani on kansainvälisesti toimivien yhtiöiden viestinnän johtotehtävistä. Olen vastannut yritysvastuuasioista ja niiden kehittämisestä sekä palvelualalla että teollisuudessa. Yritysvastuu huomioi eettiset ja kestävät tavat liiketoiminnassa ja on tänä päivänä keskeinen osa menestyvien organisaatioiden strategiaa. Hyvällä johtamisella ja sitouttamalla eri sidosryhmät viestinnän keinoin yhteisiin tavoitteisiin luodaan kestävää kehitystä.

Avainsanat:

Vastuullisuusviestintä