Aarras, Nina

Sweco Finland Oy

Yhteystiedot:

040 566 3645

https://sweco.fi

Vastuualueet:

Ympäristövastuu

Esittely:

Olen toiminut vuodesta 2002 lähtien erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, jotka ovat liittyneet kiertotalouteen, resurssitehokkuuteen ja vastuulliseen liiketoimintaan (CSR). Swecolla olen toiminut kiertotalouden erityisasiantuntijana ja projektipäällikkönä vuodesta 2017. Talousmaantieteilijänä omaan vahvaa elinkeinoelämän ja alueellisen kehittämisen asiantuntemusta. Erityisosaamisalueinani ovat päätöksentekoa tukevat tulevaisuusorientoituneet selvitykset, toimijakartoitukset sekä markkina- ja elinkeinoselvitykset. Koulutukseltani olen kauppatieteiden tohtori (2015) ja väitöskirjani käsitteli kierrätystä ja uudelleenvalmistusta taloudellisesti ja ekologisesti kestävänä liiketoimintamahdollisuutena. Menetelminä hallitsen niin kyselyt kuin haastattelutkin.

Avainsanat:

Kiertotalous