Laine-Ylijoki, Jutta

FCG Finnish Consulting Group Oy

Kiinteistö- ja rakennusala

Yhteystiedot:

040 522 8580

https://www.fcg.fi/

Vastuualueet:

Ympäristövastuu

Esittely:

Jutta Laine-Ylijoella on yli 25 vuoden ammatillinen kokemus hiilineutraalin kiertotalouden, jätehuollon, jätteiden käsittelyn ja kierrätyksen, elinkaari- ja ympäristövaikutusarvoinnin sekä teknis-taloudellisen ennakoinnin alalla. Hän on laajasti perehtynyt ja osallistunut ympäristö- ja jätelainsäädännön ja -politiikkaohjauksen taustatyöhankkeisiin sekä kansallisella että EU-tasolla. Hän on myös osallistunut lukuisiin kiertotalouden eri toimialojen selvityshankkeisiin ja strategiatöihin erilaisissa alueellisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Keskiössä näissä ovat olleet kiertotalouden erilaiset liiketoiminta- ja elinkeinokonseptit, jätehuolto ja kierrätys, materiaalivirtojen ja vesien kokonaishallinta sekä energiaratkaisujen edellytykset. Hän toimii myös aktiivisesti standardisointiryhmässä SFS/SR 239 Kiertotalous, joka on kansallinen vastinryhmä komitealle ISO/TC 323 Circular economy.

Avainsanat:

Kiertotalous