Tvrdy, Jan

FCG Finnish Consulting Group Oy

Kunnat ja alueet

Yhteystiedot:

050 590 2832

https://www.fcg.fi/kestava-elinymparisto

Vastuualueet:

Taloudellinen vastuu

Esittely:

Jan Tvrdýllä on monipuolinen kokemus yhdyskuntarakenteen analysoinnista eri tarkastelumittakaavoissa yksittäisten korttelien tasolta aina miljoonien asukkaiden metropolialueisiin. Hänen erikoisalaansa ovat strateginen ja maankäytön suunnittelu, taloudellisten ja ilmastovaikutusten arviointi, sekä paikkatietojen soveltaminen ja hyödyntäminen eri alojen suunnittelutehtävissä. Hän on myös toiminut projektipäällikkönä monissa yhdyskuntarakenteen analysointiin liittyvissä hankkeissa, esimerkiksi Vantaan yleiskaavan taloudellisten vaikutusten arvioinnissa, Espoon Pohjois- ja keskiosien osayleiskaava arvioinnissa tai Helsingin uuden yleiskaavan taloudellisten vaikutusten arvioinnissa. Tvrdý toimii myös FCG:n Alueidenkäytön suunnittelun toimialajohtajana. Vuosina 2011 ja 2012 hän on toiminut luennoitsijana Helsingin yliopistossa. Tvrdý on osallistunut useisiin vaativiin paikkatietoanalyyseja ja ohjelmistojen hallintaa edellyttäviin projekteihin.

Avainsanat:

Maankäyttö