Ojala, Tarja

Sweco Finland Oy

Yhteystiedot:

040 673 9637

https://sweco.fi

Vastuualueet:

Ympäristövastuu

Esittely:

Biologi, metsätalousinsinööri Tarja Ojalalla on yli 20 vuoden kokemus ympäristöalalta ja vuodesta 2005 lähtien hän on toiminut konsulttialalla. Konsulttina hän on osallistunut erittäin monipuolisesti erityyppisten hankkeiden läpivientiin ja on ollut mukana asiantuntijana tai projektipäällikkönä mm. kaivos-, tuulivoima-, voimajohto-, maa-aines-, jätehuolto- ja vedenottohankkeissa sekä maakunta-, kunta- ja hankekaavoitukseen liittyvien taustaselvitysten ja vaikutustenarviointien laatimisessa. Ojala on ollut mukana useissa kymmenissä YVA- ja lupamenettelyissä sekä laatimassa lupaviranomaisen edellyttämiä täydennyksiä lupahakemuksiin sekä laatimassa vastineita valituksiin. Koulutustaustansa ansiosta hänellä on vahva ymmärrys luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvista erityiskysymyksistä sekä näitä säätelevästä lainsäädännöstä.

Avainsanat:

Biodiversiteetti